درصورت کار نکردن یوزرنیم پسورد های زیر لایسنس های جدید را از لینک زیر دریافت کنید:
یوزرنیم و پسورد جدید نود 32

شنبه 7 دی 87 | لایسنس نود 32

RHBN-XVG8-M396-UVVC-AK6G
P4HP-X7NX-2CUA-NP9K-D9H7

KE3P-XCSH-96DC-XVS7-JCDD
5HJJ-XV3E-GM54-J36A-HPNK

VGN2-X3G2-UGTS-S4SS-JXP6
HP8W-XDN2-D6GA-KFSU-NMPU

P4HP-X7NX-2CUA-NP9K-D9H7
2WV8-X9WP-A6WC-RRKK-N5E4

Username:TRIAL-0260191225
Password:sua7nab4rf

Username:TRIAL-0260144764
Password:d9j52enjf6

Username:TRIAL-0260192828
Password:f3fcem2m24

Username:TRIAL-0260177569
Password:b9ussnua3u

Username:TRIAL-0260165370
Password:2p5xu9eed5

Username:TRIAL-0260172567
Password:834jnj34mk